Prave informacije možete da vidite na ovom sajtu.

Ovaj sajt je satira. COVID-19 je ozbiljna bolest.

Podesite neverovatnoću i kliknite na "Generiši pravilo"

Želje? Čestitke? Pretnje? Predlozi za nova pravila? Pišite nam ovde:

Perite ruke, nosite maske, držite odstojanje. Čuvajte se.

Poštujte zvanične mere.